Dejstva v številkah

Evropske statistike, ki obravnavajo prometne nesreče z udeležbo interventnih vozil, niso na voljo.

Sicer pa je znano, da je bilo število policijskih vozil, udeleženih v prometnih nesrečah na Nizozemskem, v letih 2008-2009 zaskrbljujočih 20.000.

Ocenjena materialna škoda in telesne poškodbe presegajo 50 miljonov eurov. Nizozemske statistike o avtomobilskih nesrečah reševalnih in gasilskih vozil ne obstajajo, ampak po viru (Algemaine Dagbad, 2010) so bila v nesrečah omenjena vozila udeležena vsak dan.

Statistike kažejo, da je bilo v Veliki Britaniji v letih 2007-2012 137 smrtnih žrtev v nesrečah, v katerih so bila udeležena interventna vozila (Vir: neodvisna pritožbena komisija).

Mirror (VB) izjavlja, da so samo policijska vozila odgovorna za 9 nesreč vsak dan. Policisti priznavajo, da so povzročili 3.557 nesreč v letu 2008, povprečno 64 nesreč na teden. Žrtve teh nesreč (bilo jih je najmanj 2.457) so vozila soudeleženo vozilo v teh nesrečah (Vir: Mirror, 4. Maj 2009).

V Belgiji je zvezna policija odgovorna za 270 nesreč v letu 2011. Materialna škoda na policijskih vozilih je znašala več kot €830.000,-. Vendar ti podatki zajemajo le vozila zvezne policije, ne upoštevajo pa policijska vozila lokalnih policijskih postaj (Vir: NOS, NL 2013).

Samo v Hamburgu v Nemčiji statistike kažejo na 244 nesreč interventnih vozil v letu 2012, katere so vodile do 36 smrtnih žrtev in skupno škodo na interventnih vozilih v vrednosti €389.000,-. (Vir: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg).

mirror.png

Prednosti sistema Target Blu Eye

  • Vnaprej vas opozori na približevanje interventnih vozil, kot so: policijska vozila (označena in neoznačena), reševalna vozila in gasilska vozila.
  • Preprečuje nepredvidene in nevarne manevre.
  • Poveča vašo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.
  • Preprečuje materialno škodo in telesne poškodbe.
  • Omogoča večjo pretočnost v prometu in boljšo pretočnost interventnih vozil.
  • Obvešča vas, ali se interventno vozilo oddaljuje oz. približuje.
  • Omogoča mirnejšo in udobnejšo vožnjo.
  • Izjemno prijazen za uporabo.
  • Kompaktno dimenzioniran in enostaven za montažo.
  • Dve leti garancije.