Vprašanja in odgovori

 • Što je TETRA?

Izraz TETRA označava zemaljsku daljinsku-radio vezu i digitalni je standard za komunikaciju među interventnim vozilima, koju koriste gotovo svuda po Evropi. U Velikoj Britaniji se TETRA smatra vazdušno-talasnom mrežom'.

 • Da li Target Blu Eye funkcioniše u inostranstvu?

TETRA sistem, pored Holandije, za sada koriste interventne službe još u sledećim državama: Sloveniji, Hrvatskoj, Belgiji, Madžarskoj, Nemačkoj (svugde od 2014.), Austriji, Italiji, Skandinaviji, Španiji, Portugalu.

 • Da li je Target Blu Eye sposoban otkrivati signale samo od jedne vrste interventnih vozila, npr: policijska vozila?

Ne, Target Blu Eye vas upozori na sva interventna vozila koja se približavaju ili udaljavaju, bez obzira na tip.

 • Da li Target Blu Eye ometa komunikaciju između interventnih službi?

Ne, Target Blu Eye ne ometa komunikaciju između interventnih službi ili između interventnih službi i pozivnih centara.

 • Da li je zakonito koristiti Target Blu Eye u Evropskoj zajednici?

Sistem je potpuno legalan, jer vozača upozorava na prisustvo interventnih vozila. Štaviše, Target Blu Eye ne razlikuje policijska vozila, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila. Upozorava vas na prisustvo svakog interventnog vozila. Moramo naglasiti da Target Blu Eye ne dešifruje obaveštenja koje šalje TETRA komunikaciona mreža.

 • Da li Target Blu Eye reaguje na TETRINE bazne stanice?

Ne, Target Blu Eye ne reaguje na TETRINE bazne stanice.

 • Da li Taret Blu Eye reaguje na policijske i vatrogasne stanice?

Ne, Target Blu Eye ne reaguje na policijske i vatrogasne stanice. Target Blu Eye će reagovati samo u slučaju da se na određenoj lokaciji nalazi interventno vozilo sa upaljenim sistemom TETRA.

 • Kakva je sposobnost otkrivanja Target Blu Eye?

Sposobnost otkrivanja Target Blu Eye varira od nekoliko stotina metara do jednog kilometra. Naravno da to zavisi o okolini i odabranoj osetljivosti Target Blu Eye.

 • Da li Target Blu Eye takođe otkriva civilnu t.z.v. vazdušno-talasnu mrežu'?

Ne, jer je frekvencija civilne t.z.v. vazdušno-talasne mreže' drugačija od frekvencije koju koriste interventna vozila.

 • Da li vas sistem Target Blu Eye uvijek upozori na nadolazeća interventna vozila?

Svi signali, koje odašilju interventne službe, biti će otkriveni od strane Target Blu Eye. No ipak, interventne službe ne odašilju uvek periodične signale, bilo da je pokrivenost signalom slaba ili je sistem TETRA u DMO - direktno korišćenje.

mirror.png

Prednosti sistema Target Blu Eye

 • Unapred vas upozori na približavanje interventnih vozila, kao što su: policijska vozila (označena i neoznačena), vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila.
 • Sprečava nepredviđene i opasne manevre.
 • Povećava vašu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.
 • Sprečava materijalnu štetu i telesne povrede.
 • Omogućava veći protok u saobraćaju i bolji protok interventnih vozila.
 • Obaveštava vas da li se interventno vozilo udaljava, odn. približava.
 • Omogućava mirniju i udobniju vožnju.
 • Izuzetno prijatan za korišćenje.
 • Kompaktno dimenzionisan i jednostavan za montažu.
 • Dve godine garancije.